Styret i SFK

Kontaktmail for SFK:   post@stuefugl.no

Leder: Roberta Kirlaite Baske | Mobil: 95 90 81 19

Nestleder/Sekretær: Kennet Østensen | Mobil: 90 11 48 40

Kasserer: Reavan V. Thorsteinsson | Mobil: 47 96 05 57

Varamedlem: Sindre Leikvoll Arnesen | Mobil: 47 83 24 76

Regnskapsfører: Leo Juul Jensen | Mobil: 94 79 68 86 | e-post: kasseresfk@gmail.com