Styret i SFK

Kontaktmail:   post@stuefugl.no

Leder: Sigurd Ellingsen – tlf. 90057292

Nestleder: Kjell Karlsen

Sekretær: Kennet Østensen

Kasserer: Odd Egil Eriksen