Ringstørrelser

Det foreligger ikke lover/vedtekter for hvilke størrelser det skal være på ringer til de enkelte artene, men de må være slik at de ikke kan tas av. Det er også et poeng at de passer best mulig så ikke fuglene henger seg opp i feks greiner.

Denne listen gir en grei pekepinn på ringstørrelser.

Som medlem i SFK får du eget opdretts nummer som preges i ringene, sammen med ringstørrelse og årstall. Hvert år har sin egen fargekode.

Fugler som er ringmerket kan spores gjennom ringsalgslederen i foreningen.

Trykk på bildene under så blir det lettere å lese de.