Ringstørrelser

Det foreligger ikke lover/vedtekter for hvilke størrelser det skal være på ringer til de enkelte sortene, men de må jo ikke være slik at de kan tas av. Det er også et viktig poeng at de passer best mulig så ikke fuglene henger seg opp i feks greiner, ståltråd ol.

Derfor er denne listen en grei pekepinn på hvilke ringer som passer.

Ved å være medlem i SFK får du et eget opdretteter nummer som preges i ringene, sammen med ringstørrelse, årstall, fargekode for året og individnummer.

Fugler som er merket på denne måten kan spores gjennom foreningen.

Trykk på bildene under og trykk på menyen over på «fullskjem» så blir det lettere å lese listene.