Stuefuglklubben Stavanger og Omegn (SFK) ble stiftet 30. mai 1953, den er Norges eldste fugleklubb. Klubben har ca. 70 medlemmer. SFK ble stiftet som en interesseforening for oss som har tropiske fugler som hobby. Klubben er medlem av Norske Tropefuglforeningers Landsforbund (NTL).

Vi arrangerer månedlige møter, og på møtene får vi besøk av kjente fuglefolk som forteller om sitt fuglehold. Vi besøker oppdrettere i klubben og arrangerer felles turer, for eksempel til Danmark og til Landsutstillingen.

De mest populære fuglene i SFK er kanari, undulater, praktfinker, parakitter og papegøyer. Møtene arrangeres siste mandagen i måneden, bortsett fra juni, juli og desember. Medlemskapet er inklusiv 4 nr. av bladet Norsk Tropefugl Hobby.

De fleste medlemmer ringmerker sine fugler. Det blir gjort for å holde orden på fuglenes alder, og for å unngå innavl. Mer om ringmerking, på egen side. Hvert år arrangeres det Landsutstilling. Her kan medlemmene delta med sine fugler. Dette er og en fin anledning til å få vist fram vår hobby for publikum. SFK gir støtte til utdannelse av egne dommere.

Men det er ikke størrelsen på fuglen eller antall fugl som er viktig, men at du koser deg med din hobby og ønsker å treffe andre med interesse for fuglehold.