Info om klubben

Stuefuglklubben Stavanger og Omegn ble stiftet 30. mai 1953. Den er Norges eldste igangværende klubb. Klubben har i dag ca. 65 medlemmer. SFK blei stiftet som en interesseforening for mennesker som har tropiske fugler som hobby. Klubben er medlem av NTL, Norske Tropefuglforeningers Landsforbund og er en av de klubbene som har flest medlemmer.

Vi arrangerer månedlige møter, og flere ganger i året får vi besøk av kjente fuglefolk som forteller om sitt fuglehold, besøker andre oppdrettere og arrangerer felles turer, for eksempel til Danmark og Landsutstillinger.

De mest populære tropefuglene i SFK er kanari, undulater, forskjellige finker, parakitter og store papegøyer.

Møtene arrangeres siste mandagen i hver måned, bortsett fra juni, juli og desember. Se møteplan på forsiden.

Medlemskapet er inklusiv 4 nr. årlig av NTH Bladet, et blad for Tropefuglinteresserte.

De fleste av våre medlemmer ringmerker fuglene sine. Mange fører også stamkort. Dette blir gjort for å holde orden på fuglenes alder, og for å holde orden på fargemutasjoner, samt for å unngå innavl. Mer om ringmerking, på egen side.

Hvert år arrangeres det Landsutstilling. Her har medlemmene anledning til å delta med sine fugler. Dette er en fin anledning til å få vist fram vår hobby.

Landutstillingen arrangerte vi senest i 2014.

SFK har, og gir støtte til utdannelse av egne dommere.