Om klubben

Stuefuglklubben Stavanger og Omegn (SFK) ble stiftet 30. mai 1953.

Vi er Norges eldste igangværende klubb og har ca. 70 medlemmer.

Den blei stiftet som en interesseforening for mennesker som har tropiske fugler som hobby.

Klubben er medlem av NTL, Norske Tropefuglforeningers Landsforbund og er en av klubbene som har flest medlemmer.

Vi arrangerer månedlige møter, og flere ganger i året får vi besøk av kjente fuglefolk som forteller om sitt fuglehold, besøker andre oppdrettere og arrangerer felles turer, for eksempel til Danmark og Landsutstillinger. se side for aktiviteter.

De mest populære tropefuglene i SFK er kanari, undulater, forskjellige finker, parakitter og store papegøyer.

Møtene arrangeres siste mandagen i hver måned, bortsett fra juni, juli og desember. Se møteplan på forsiden.

Medlemskapet inkluderer fire blad årlig av NTH-Bladet, et blad for Tropefuglinteresserte.

De fleste av våre medlemmer ringmerker fuglene sine. Mange fører også stamkort. Dette blir gjort for å holde orden på fuglenes alder, og for å holde orden på fargemutasjoner, samt for å unngå innavl. Det føres register over aller ringer utstedt gjennom ringsalget. Det er kun medlemmer som får kjøpe/bruke slike ringer.

Mer om ringmerking, se hjemmeside.

Hvert år arrangeres det Landsutstilling. Her har medlemmene anledning til å delta med sine fugler. Dette er en fin anledning til å få vist fram vår hobby.

Våre månedlige møter blir avholdt i Banevigsgate 5 i Stavanger siste mandag i hver måned. Hvert møte har et tema som du kan se på siden «medlemsmøter».

Som medlem får du blant annet fire utgaver av NT-Hobby, det er et landsdekkende blad som omhandler tropefugler.

Fri deltakelse på alle klubbmøter.

Gratis deltakelse på klubbens årlige «Ut på tur..» og andre turer/arrangementer.

Medlemskontingent ser du på egen side.