Landsutstilling 2013

Premieliste Landsutstillingen 2013

Arrangør: Drammen Stuefuglforening
Foto: Tommy Kjennerud (se hele album her)

Dommere var:
Undulat: Kjell Olsen
Fargekanari: Bent Sivertsen
Figurkanari: Ronald Hvam
Spissnebb: Rolf Rørtvedt
Krumnebb: Frank Fredriksen
Dvergpapegøyer: Morten Haug

Premieliste fra Landsutstillingen 2013

Norgesmesterskap

Klasse 1A Utstillingsundulater

Beste hann:

premie – Spangle lysegrønn – Anders Jørgensen
premie – Grågrønn – Tonje Nes
premie – Isabell grågrønn – Anders Jørgensen
Beste hunn:

premie – Lysegrønn – Tonje Nes
premie – Spangle isabell grågrønn – Anders Jørgensen
premie – Isabell lysegrønn – Anders Jørgensen

Norgesmester klasse 1A: Spangle lysegrønn – Anders Jørgensen

Klasse 4 A Nymfeparakitter
Gruppe 1 Normal grå/Hvithodet grå

premie gruppe –Normalfarget – AtleStornes

Klasse 5A Dvergpapegøyer

premie klasse – Opalin Rosenhodet – Frode Solberg
premie klasse – Gulgrønn Fischer – Frode Solberg
premie klasse – Normal Rosenhodet – Dieter Kenzbock

Norgesmester klasse 5A – Opalin Rosenhodet -Frode Solberg

Klasse 6A Domestiserte finker
Gruppe 1 – Sebrafink hanner

premie gruppe – Hvit – Per Odd Kværnsveen
premie gruppe – Hvit – Odd Egil Eriksen
premie gruppe – Hvit – Per Odd Kværnsveen

Gruppe 2 – Sebrafink hunner

premie gruppe – Normalfarget – Odd Egil Eriksen
premie gruppe –Hvit – Per Odd Kværnsveen
premie gruppe – Hvit– Per Odd Kværnsveen

Norgesmester klasse 6A: Hvit hann – Per Odd Kvernsveen

Klasse 7A Spissnebb – Oppdrett

premie klasse – Amerikansk rosenfink – Per Odd Kværnsveen
premie klasse – Blåhodet papegøyeamadin – Ulrik Linnestad
premie klasse – Rødhodet papegøyeamadin – Astri Hauge

Norgesmester klasse 7A: Amerikansk Rosenfink – Per Odd Kværnsveen

Klasse 9A – Mindre papegøyer – Oppdrett
Gruppe1 – Dverg- og spurvepapegøyer

premie gruppe – Brillespurvpapegøye – Ale Stornes

Gruppe 2 – Gress, Rosella, Kakariki og Nymfeparakitter

premie gruppe – Koboltvinget Smalnebbsparakitt – Lars Aurstad
premie gruppe – Baraband parakitt – Astri Hauge
premie gruppe – Undulater – Gro D. Lervik

Klassevinnere

premie klasse – Koboltvinget Smalnebbsparakitt – Lars Aurstad
premie klasse – Brillespurvpapegøye-AtleStornes
premie klasse – Baraband parakitt – Astri Hauge

Norgesmester klasse 9A: Koboltvinget Smalnebbsparakitt – Lars Aurstad

Klasse 10A Større papegøyer – oppdrett
Gruppe 1 Jaco- og Amazonpapegøyer

premie gruppe – Dobbelt gulhodet Amazon – Jørgen Ødegård Jensen

Klassevinner
premie klasse- Dobbelt gulhodet Amazon – Jørgen Ødegård Jensen
Norgesmester – Dobbelt gulhodet Amazon – Jørgen Ødegård Jensen

Åpne klasser

Klasse 5 B Dvergpapegøyer
Gruppe 2 Mutasjoner alle arter

premie gruppe – Lutino Rosehodet – Dieter Kenzbock
Klasse 7B – Spissnebb – Åpen klasse

Gruppe 1 Australske prektfinker

premie gruppe – Maskebeltefinker – Kristoffer Telseth
premie gruppe- Sebrafinker – Kari Helene Ågård
premiegruppe – Forbes papegøyeamadin – Astri Hauge
Gruppe2 Andre spissnebb

premie gruppe – Napoleons vever – Svein F. Pettersson
premie gruppe – Tigerfink –Astri Hauge

Klasse 8B – Frukt- Insekt- og nektarfugler

premie gruppe – Trefarget glansstær – svein Pettersson
premie gruppe – Hvikinnet turaco – Kriststoffer Telseth

Klasse 9B Små papegøyer

premie klasse – Svalehaleparakitt – Ulrik J. Linnestad
premie klasse – Indisk halsbåndparkitt – Dieter Kenzbock
premie klasse – Rosehodet dvergpapegøye – Dieter Kenzbock

Klasse 10B Større papegøyer
Gruppe 1 Jaco- og Amazonpapegøyer

premie gruppe – Grå Jaco – Tonje Nes
premie gruppe – Gulpannet amazon – Gro Ilebakke

Gruppe 2. Andre store papegøyer

premie gruppe – Hvittoppet kakadue – Lena Sandberg
premie gruppe – Blå/gul Ara – Lena Sandberg

Klassevinnere:

premie klasse – Grå Jaco –Tonje Nes
premie klasse- Hvittoppet kakadue – Lena Sandberg
premie klasse – Gulpannet amazon – Gro Ilebakke

Vinnere 5 flakslodd for best pyntede bur:
Bur med Napoleons vevere – Svein Pettersson og Bjørg Fagervold