Bilder fra medlemmer

Vi har mange flotte fugler blandt våre medlemmer. Her er er noen bilder: